לעמוד הבית של מרכז מידע לשכר של מרכז מידע לשכר צור קשר למפת האתר לשאלות ותשובות נפוצות לקישורים נפוצים לעמוד הבית של מרכז מידע לשכר
לעמוד הבית של מרכז מידע לשכר
לחיפוש
לחיפוש מתקדם
חזרה לאתר יוניק
מס הכנסה
מדרגות מס הכנסה
נקודות זיכוי
שווי שימוש ברכב שתאריך הרישום שלהם ...
סכומים ותקרות מס הכנסה
ניכוי מס במקור מתשלומים שאינם משכור...
הישובים שתושביהם זכאים להנחה ממס
זיכוי משמרות
החזר הוצאות נסיעה לחו"ל
החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה
ביטוח לאומי
שיעור דמי הביטוח לפי ענפי ביטוח
סכומים ותקרות ביטוח לאומי
מחצית השכר
קצבאות ילדים
קצבאות זקנה
מילואים
עובד משק בית
עובד עצמאי
תשלום מינימום
תנאים סוציאליים
קרן השתלמות
קופות גמל וקצבאות
חופשה שנתית
הבראה
מחלה
ארוחות
שכר מינימום
קצובת ביגוד במגזר הציבורי
טבלאות ותעריפים
שכר מינימום נוער
תעריפי שכר סטודנט
שכר פטור מעיקול
ריבית חשב כללי
טבלת ע.הוראה - 2006
טבלת ע.הוראה - 2001
שערים ומדדים
מדד המחירים לצרכן
מדד תשומות הבנייה
מדד מחירים סיטונאים
תוספת יוקר
חוקים
חוק יום ירושלים, התשנ"ח - 1998
חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז - 195...
חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז -...
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, ...
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הורא...
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"...
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1...
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות...
חוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות...
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח א...
חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957...
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה),...
חוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991
חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"...
חוק דמי מחלה התשל"ו - 1976
חוק חופשה שנתית, תשי"א - 1951
חוק בית דין לעבודה, תשכ"ט - 1969...
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופ...
חוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 19...
חוק-יסוד: חופש העיסוק
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו ...
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951...
חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987
חדשות ועדכונים
אכיפת תשלום שעות נוספות ע"י משרד הת...
טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעב...
הכנסת מינימום לתשלום דמי ביטוח לאומ...
למעבר לקישור למעבר לקישור
טבלאות ותעריפים מרכז מידע לשכר
טבלת ע.הוראה - 2006
משכורת משולבת בש"ח לחודש לדירוג עובדי הוראה- 2006
 
 
שנת ותק
דרגות
ביניים
מדריך מקצועי
מורה וגננת לא מוסמכים
בלתי
מוסמך
מוסמך בפועל
מוסמך
ב
א
אא
 
1
2,548.19
2,064.30
2,420.11
2,602.99
1,827.16
1,886.28
1,933.89
2,064.30
 
2
2,675.60
2,167.51
2,541.11
2,733.14
1,918.52
שלח לחבר גרסא להדפסה
 ©  כל הזכויות שמורות ליוניק תעשיות תוכנה בע"מ     האתר נבנה ופותח ע"י חברת Guru4Rent ועוצב ע"י Imago-design