חישוב מס הכנסה  
  :תאריך חישוב
  :נקודות זיכוי
:ברוטו חייב במס
:קוד משרה
:ימי עבודה
תאום מס
:תאום מס
:אחוז    :עד סכום
:אחוז    :ועד סכום
:אחוז    :ומכל שקל נוסף
:חודש שכר
ניכוי מס הכנסה
  

יוניק עשתה מאמצים רבים על מנת לוודא את איכות המידע והמחשבונים המוצגים באתר. האחריות על השימוש במידע ובמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד. יוניק לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב השימוש במידע או במחשבונים שבאתר.י