חישוב נטו לפי ברוטו לתאריך  
פרטי עובד
   
:נקודות זיכוי      :קוד משרה  
תשלומים
   שווי גמל וקה"ל      ברוטו עם זכויות סוציאליות  
   סה"כ שכר ברוטו      תוספות  
ללא זכויות סוציאליות  
   ברוטו חייב במס וב"ל      רכב צמוד  
עלות מעביד
ש"ח %
   ביטוח לאומי  
    
   קרן השתלמות  
   פיצויים  
   אובדן כושר  
   מס שכר  
   מס מעסיקים  
   שונות  
   סה"כ הפרשות מעביד  
   סה"כ עלות עובד  
ניכויים
ש"ח %
   מס הכנסה  
   ביטוח לאומי  
   מס בריאות  
   ביטוח מנהלים (זיכוי 35%)י  
   פנסיה מקיפה / ב.מנהלים י  
   קופת גמל עצמאית(סעיף 47)י  
   קרן השתלמות  
   ניכויים שונים  
   ס"כ ניכויים  
תאום ב"ל ומס בריאות
תאום ב5   פטור מדמי ב"ל ומס בריאות  
-תאום א  
אין לנכות משכר העובד  :עד לסכום  
לנכות בשיעור המופחת  :ועד לסכום  
לנכות בשיעור המלא  :ועד לסכום  
תאום מס
      :אחוז :עד סכום  
      :אחוז :ועד סכום  
      :אחוז :ומכל שקל נוסף  
         נטו   

יוניק עשתה מאמצים רבים על מנת לוודא את איכות המידע והמחשבונים המוצגים באתר. האחריות על השימוש במידע ובמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד.    יוניק לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב השימוש במידע או במחשבונים שבאתר. י